Wtorek, 27 października 2020. Imieniny Iwony, Noemi, Szymona

Stawiamy na doświadczenie. Miasto i Gmina w dobrych rękach

2014-11-08 00:01:00 (ost. akt: 2014-11-07 11:28:18)
Jan Rogowski

Jan Rogowski

Bardzo dziękuję za zaufanie i duże poparcie w ostatnich wyborach samorządowych. Ponad 70% poparcie odebrałem jako pełne zaufanie i akceptację mojego programu, który zrealizowałem ze znaczną nawiązką.

Modernizacja plaży, jeziorka z promenadą i ścieżki rowerowe, budowa hali sportowej w Lidzbarku, sali gimnastycznej w Kiełpinach, budowa i modernizacja 11 świetlic wiejskich, orliki, budowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie, termomodernizacja 12 bloków z wielkiej płyty przy ul. Myśliwskiej i Jeleńskiej, budowa ponad 60 ulic i dróg, 54 chodniki, wykonanie przejazdu przez tory kolejowe łączącego ul. Polną z ul. 3-go Maja, budowa wiaduktu przy ul. Zieluńskiej, modernizacja drogi Lubawa-Lidzbark, a przede wszystkim budowa obwodnicy Lidzbarka z terenem inwestycyjnym, budowa nowego mostu w Lidzbarku oraz modernizacja mostu w Ciborzu. To tylko niektóre inwestycje, które zrealizowałem lub są na ukończeniu.

Bardzo ubolewam, że nie udało się zmniejszyć bezrobocia. Patrząc jednak realnie myślę, że przy tym stanie infrastruktury nie mogło być inaczej. Nie spełniliśmy wymogów przedsiębiorców. Żeby pozyskać inwestora, trzeba spełnić określone warunki. Podjąłem się tej gigantycznej pracy przez 3 kadencje, w których byłem Burmistrzem. Pracowałem nad przygotowaniem i realizacją następujących zadań:
- nowoczesną oczyszczalnią, kanalizacją, składowiskiem odpadów
- budową wiaduktu na ul. Zieluńskiej
- modernizacją dróg dojazdowych do Lidzbarka od strony Żuromina, Działdowa, Brodnicy, Lubawy
- przejęciem gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ich przekształcenie na cele infrastrukturalne gminy oraz pod inwestycje i usługi
- budową nowego mostu (stary most 15t nie spełniał warunków)
- budową obwodnicy Lidzbarka.

Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane, natomiast most i obwodnica są w trakcie budowy. Przedstawiłem Państwu zarys, jak długi, trudny, kosztowny i wymagający ogromnych starań jest proces przygotowania oferty dla przedsiębiorców. Inwestorów jest bardzo mało a gmin zainteresowanych ich pozyskaniem bardzo dużo. Poszukiwaniem inwestora przez kilka lat zajmowała się specjalna Komisja Rady Powiatu ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy. Mimo usilnych starań, jej działania również nie przyniosły rezultatu.

Stan finansów publicznych gminy jest bardzo dobry. Aktualnie mamy ok 15% zadłużenia przy dopuszczalnym 60% dochodów budżetu gminy, co daje nam bardzo dobre, 60. miejsce wśród 571 gmin najmniej zadłużonych w Polsce. Nasze zadłużenie począwszy od 2004r. (pożyczka na kanalizację) systematycznie malało by osiągnąć obecny poziom. Tak niskie zadłużenie jest efektem podejmowania działań oszczędnościowych min. znaczne obniżenie wydatków w administracji (25 miejsce na 571 gmin).

Te wszystkie działania dają nam duże możliwości kredytowe. Tak małe zadłużenie otwiera nam drogę sięgnięcia po duże środki unijne w latach 2014-2020 min. na uzbrojenie terenów przy obwodnicy, wykonanie dróg dojazdowych oraz wykup gruntów dla inwestora.

Z ogromną satysfakcją odnotowuję przemiany, jakie zaszły w naszej gminie zarówno w mieście jak również na wsi. Pilnowałem by wieś nie była pomijana w inwestycjach i cieszy fakt, że wieś otrzymała ich najwięcej w dotychczasowej historii.

Jestem burmistrzem doświadczonym, o dużych możliwościach menedżerskich, co sprawia, że mogę od razu przystąpić do realizacji najtrudniejszych nawet zadań, w tym do najważniejszego, jakim jest skuteczna walka z bezrobociem. Udało się bowiem zrealizować inwestycje, na które czeka inwestor. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Podejmę się ich realizacji, bo wiem, że podołam. Jestem odpowiednio przygotowany i mam dobre kontakty w powiecie a przede wszystkim w województwie.

Kandyduję również do Sejmiku Województwa po to, by skutecznie tak, jak dotychczas walczyć o inwestycje dla naszej gminy. Jest to nasz wspólny cel, proszę więc o głosy poparcia. Potrafię zadbać o interesy naszej gminy, czego najlepszym przykładem jest pozyskanie oraz zainwestowanie ponad 80 mln zł środków zewnętrznych.

Myślę, że jako Burmistrz nie zawiodłem Państwa oczekiwań. Dzisiaj możemy być dumni, że mieszkamy w pięknej, czystej i zadbanej gminie. Przed nami jeszcze wiele pracy. Jestem przekonany, że razem zrealizujemy nasze ambitne cele.

Przedstawiam Państwu mój program inwestycyjny na VII kadencję, który zrealizuję. Jest to program bardzo ambitny, ale realny do wykonania.

1. Budowa dróg dojazdowych oraz uzbrojenie i wykup terenów inwestycyjnych przy obwodnicy (aktualnie mamy 4 ha własnych)
2. Budowa przyszkolnej pływalni przy wsparciu środków zewnętrznych
3. Budowa drogi Wąpiersk-Kiełpiny – przy wsparciu środków zewnętrznych
4. Bezpieczeństwo mieszkańców – urządzenie lądowiska dla helikopterów ratownictwa medycznego oraz doposażenie w sprzęt OSP
5. Nieodpłatne przejęcie gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych pod inwestycje komunalne m.in. na urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej dla całego osiedla ul. Jeleńska
6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wąpiersk-Jeleń
7. Modernizacja mostu na ul. Działdowskiej
8. Modernizacja ul. Zieluńskiej z rondem, bezpiecznym przejściem dla pieszych w kierunku kościoła, parkingi, chodniki (2015r.)
9. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji na obszarach wiejskich i w mieście
10. Dalsza modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – remont i budowa parkingu przy Przychodni Zdrowia
11. Monitoring miasta
12. Zakup sprzętu pływającego i dużej zjeżdżalni dla dzieci na plażę miejską
13. Kapitalny remont biblioteki publicznej
14. Modernizacja w mieście i gminie ulic i chodników z uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych przy ul. Jeleńskiej, Nowy Rynek, Strażackiej, Hallera
15. Budowa ulic, dróg, chodników w mieście i gminie
16. Budowa boiska oraz sztucznego lodowiska przy Gimnazjum w Lidzbarku
17. Modernizacja świetlic w Dłutowie, Adamowie, Wawrowie
18. Przebudowa ul. 1000-lecia z odwodnieniem w Dłutowie
19. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Przychodnie Zdrowia, szkoły, przedszkole
w Dłutowie)
20. Dalsze organizowanie prac publicznych, interwencyjnych i staży dla mieszkańców gminy
21. Utworzenie funduszu stypendialnego i osiedlowego
22. Urządzanie tras rowerowych – kontynuacja
23. Urządzanie placów zabaw w mieście i na wsi
24. Uregulowanie granic administracyjnych gminy
25. Modernizacja budynku sądowego przy ul. Sądowej
26. Dokumentacja techniczna (w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich) na budowę obwodnicy od strony Żuromina.


Z wyrazami szacunku Jan RogowskiPolub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages